CYCLUS

JORDEMODER & SCANNINGSKLINIK v. Pia Zilstorff

Om CYCLUS

Symbolet

Navnet CYCLUS er inspireret af den tilbagevendende regelmæssighed, som kendetegner livets puls og alt det, som ofte manifesterer sig i naturen.

Bevægelsen i en cyklus er rund, og man kommer uvilkårligt til at tænke på selvreproducerende øko- systemer. Selve ordet cyklus har en naturvidenskabelig og biologisk sjæl, og så er cyklus betegnelsen for den kvindelige menstruation.

Som begreb står det kun for noget positivt. En cyklus er altid af det gode: repetition, regelmæssighed og klarhed

Med c i CYCLUS er begrebet tilført et særkende, som er vores. Heri ligger en brændende ambition  om at kunne tilbyde dig det allerbedste inden for graviditetsscanninger, tilpasset netop din cyklus.

En ambition og en historie, der satte de første frø i 2005 og siden har udviklet sig med rivende hast.